Med utgangspunkt i sin lange erfaring med den automatiske esketeipmaskinen SM11, har SIAT nå forbedret ytelsen for denne modellen både elektronisk og mekanisk. Dermed er vi i starten av en ny serie med forbedringer, som følge av omfattende tester i reelle produksjonsmiljøer og lanseringen av børsteløs motorteknologi. Resultatet er åpenbare fordeler i form av lavere energiforbruk, (-30%), høyere hastighet (+25%) og bedre kontroll over beltefunksjonaliteten. SIAT er med dette først i løypa med ny teknologi på dette området, og bekrefter sin sterke posisjon som en teknologiledende utvikler.

I tillegg til BLDC-motorer, har SIAT utviklet et nytt system for justering av beltehastigheten fra 14 til 27 meter i minuttet, en funksjon som er spesielt viktig med tanke på håndtering av særskilt tunge, lette eller spesielt sårbare esker. Uten børster har de nye DC-motorene færre bevegelige deler som kan skades eller behøver utskifting. Derfor er den nye motoren mer pålitelig, mer effektiv og har også lengre forventet levetid. Den kan i tillegg opereres med lavere støynivå og redusert elektromagnetisk interferens, mens hastigheten likevel er høyere enn tidligere.

Med en ny elektronisk sensor kan bevegelsen over eskekanten reguleres på en enklere måte enn tidligere, noe som reduserer avstanden mellom eskene og derfor gir muligheten for høyere produktivitet i produksjonen.