Nyheter fra SIAT

Bildekilde:http://www.nortura.no/rogaland/nortura-haa-article15781-11430.html

Da Nortura Hå skulle skifte ut den gamle tapemaskinen var det aldri tvil om hva som skulle velges. Den gamle Siat SM44 maskinen gikk ut og en ny var på plass sommeren 2013. Installasjonen ble gjort av Even Engelstad i Pall-Pack AS. les mer →