Semiautomatiske pakkestasjoner fra SIAT dekker flere funksjoner i én enhet. De består gjerne av eskereiser, pakkestasjon og automatisk teiping, alt på ett sted. Det gir optimal fleksibilitet og effektivitet, uten unødvendige operasjoner og transportbånd.

Løsningene er konstruert for å gi operatøren optimal ergonomi under arbeidet, og egner seg spesielt godt der det er påkrevd med visuell kontroll av varene før de pakkes, når volumene er relativt små eller det er andre grunner til at man ikke ønsker helautomatisk pakking. Disse løsningene egner seg for ulike typer bransjer, alt fra mindre aktører innenfor matindustrien til produsenter eller importører av ulike produkter.

Vi utarbeider løsningsskisse og står ansvarlig for installasjon, opplæring og service over hele landet. Ta kontakt!